Het inschrijven van kleuters, geboortejaar 2017

De overheid heeft het basisonderwijs een strikte regelgeving opgelegd wat betreft het inschrijven van kleuters in een school. De volgende afspraken hieromtrent moeten nauwkeurig gevolgd worden.

Heeft u reeds een oudere zoon en/of dochter in onze school, dan kan u uw kleuter komen inschrijven in de voorrangsperiode, die start op 1 februari 2019 en eindigt op 22 februari 2019. Maak je telefonisch een afspraak? Liefst op dinsdag of woensdag?

Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen inschrijven vanaf  
maandag 18 maart2019 tot 29 maart 2019. Het is belangrijk dat je op voorhand even contact opneemt met de school zodat de nodige uitleg en een rondleiding reeds gegeven kunnen worden!

De inschrijving van uw kind kan eventueel uitgesteld worden omdat de school verplicht is om voorrang te verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken voldoen.

Vanaf 23 april 2019 zal de school dan laten weten of uw kind al dan niet ingeschreven kan worden.

Van 25 februari 2019 tot en met 15 maart 2019 en van 1 april 2019 tot en met 22 april 2019 zijn er geen inschrijvingen mogelijk!

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de school op 011 53 78 69

LET OP: Misschien hoorde je de voorbije maanden dat de regelgeving rond het inschrijvingsbeleid aangepast zou worden en dat er vanaf dit schooljaar elektronisch aangemeld zou kunnen worden. Dit is echter met een jaar uitgesteld: dus alles blijft zoals het de voorbije jaren was!


Deze site ziet er het leukst uit in Firefox, Chrome of Safari

© 2018 Basisschool Boekt - Privacy