Het inschrijven van kleuters, geboortejaar 2018

De overheid heeft het basisonderwijs een strikte regelgeving opgelegd wat bedreft het inschrijven van kleuters in een school. De volgende afspraken hieromtrent moeten nauwkeurig gevolgd worden.

Heeft u reeds een oudere zoon en/of dochter in onze school, dan kan u uw kleuter komen inschrijven in de voorrangsperiode, die start op 3 februari 2020 en eindigt op 14 februari 2020. Maak je telefonisch een afspraak? Liefst op maandag-, dinsdag- of woensdagvoormiddag?

Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen inschrijven vanaf maandag 02 maart 2020 tot 13 maart 2020. Het is belangrijk dat je op voorhand even contact opneemt met de school zodat de nodige uitleg en een rondleiding reeds gegeven kunnen worden!

De inschrijving van uw kind kan eventueel uitgesteld worden omdat de school verplicht is om voorrang te verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken voldoen.

Vanaf 20 april 2020 zal de school dan laten weten of uw kind al dan niet ingeschreven kan worden.

Van 17 februari 2020 tot en met 21 februari 2020 en van 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020 zijn er geen inschrijvingen mogelijk!

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de school op 011 53 78 69.

LET OP: Misschien hoorde je de voorbije maanden dat de regelgeving rond het inschrijvingsbeleid aangepast zou worden en dat er vanaf dit schooljaar elektronisch aangemeld zou kunnen worden. Dit gaat echter voorlopig niet door: dus alles blijft zoals het de voorbije jaren was!

 

 


Deze site ziet er het leukst uit in Firefox, Chrome of Safari

© 2018 Basisschool Boekt - Privacy